Konrad Młynkiewicz dla tvn24.bis.pl

„100 zmian dla firm. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do nowych zasad?”

Na początku stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania administracyjnego. Na mocy tej ustawy znacznym zmianom ulegnie procedura administracyjna, a wraz z nią między innymi ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Projektodawca zakłada bardzo krótki jak na tak dużą reformę proceduralną okres vacatio legis przewidując, że przepisy zaczną obowiązywać już 1 czerwca 2017 r. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do procedowania wedle nowych zasad w tak krótkim czasie? Jakie zasadnicze zmiany i nowości przewiduje projekt?

Jak wskazuje r.pr. Konrad Młynkiewicz – Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, mimo, że projekt ustawy zakłada jedynie zmianę obowiązującego już od ponad 50 lat Kodeksu postepowania administracyjnego, nowe regulacje w sposób istotny wpłyną na sposób działania organów administracji publicznej.

Więcej na: tvn24bis.pl