Adam Olszewski dla Monitora Prawniczego

W styczniowym numerze „Monitora Prawniczego” (1/2019) dr Adam Olszewski opublikował artykuł pt.: „Wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na mandat członka zarządu spółki kapitałowej”. Autor artykułu porusza w nim kwestie dotyczące skutków prawnych związanych z orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem członka zarządu spółki kapitałowej, koncentrując się na zagadnieniu wygaśnięcia mandatu takiej osoby z mocy prawa. W ocenie autora taki skutek nie następuje. Zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej