„Wpływ ogłoszenia upadłości cedenta na przelew wierzytelności w celu inkasa”

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa Handlowego” (maj 2018) dr Adam Olszewski opublikował artykuł pt.: „Wpływ ogłoszenia upadłości cedenta na przelew wierzytelności w celu inkasa”. Autor artykułu porusza w nim kwestie dotyczące skutków prawnych ogłoszenia upadłości wierzyciela, który wcześniej przelał swoją wierzytelność na osobę trzecią w celu jej ściągnięcia od dłużnika. Zachęcamy do lektury.