rfelijak

/rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 194 blog entries.

Monika Kolasińska dla Rzeczpospolitej

Co z niewykorzystanym urlopem na żądanie Niewykorzystany w danym roku urlop powinien zostać pracownikowi udzielony do 30 września następnego roku kalendarzowego. W myśl art. 168 k.p. nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego na żądanie. Czytaj więcej

Agnieszka Zwierzyńska: Procedura rejestracji praw własności przemysłowej dla inwestorzy.tv

Agnieszka Zwierzyńska dla inwestorzy.tv: Procedura rejestracji praw własności przemysłowej O planowanych zmianach w procedurze rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv Agnieszka Zwierzyńska, Adwokat Sadkowski i Wspólnicy.

Konrad Młynkiewicz: Strony postępowań przed KNF czy UOKiK uzyskały szereg uprawnień

Konrad Młynkiewicz dla inwestorzy.tv: Strony postępowań przed KNF czy UOKiK uzyskały szereg uprawnień „Zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego są niezmiernie istotne, a uprawnienia, które się tam pojawiają mogą być, i w mojej ocenie będą, przemawiały na korzyść stron postępowania, więc również spółek giełdowych” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv Konrad Młynkiewicz, [...]

Elżbieta Delert: Firmy muszą zabezpieczać informacje stanowiące ich tajemnicę. Zarówno fizycznie, jak i prawnie

Elżbieta Delert dla inwestorzy.tv: Firmy muszą zabezpieczać informacje stanowiące ich tajemnicę. Zarówno fizycznie, jak i prawnie „Przedsiębiorca musi zwrócić uwagę, że nie ma zamkniętego katalogu informacji i to on decyduje o tym, które informacje są istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności. Najprościej jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jeżeli konkurent uzyskałby [...]

Rafał Wojciechowski: Miejmy nadzieję, że drzwi dla sektora fintech w bankowości będą stały otworem

Rafał Wojciechowski dla inwestorzy.tv: Miejmy nadzieję, że drzwi dla sektora fintech w bankowości będą stały otworem „W styczniu 2018 roku zostanie implementowana do polskiego porządku prawnego nowa dyrektywa o usługach płatniczych, tak zwana PSD 2. Jest ona ogromną szansą na realną współpracę pomiędzy sektorem technologicznym i bankowym” – mówi w [...]

Partner premiery spektaklu „Prywatna Klinika”

Partner premiery spektaklu "Prywatna Klinika" Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Partnerem premiery spektaklu "Prywatna Klinika" na podstawie komedii John'a Chapman'a i Dave'a Freeman'a Freeman'a , w reżyserii Grzegorza Reszki. W sobotę, 14 października, na deskach Sceny Filharmonii Częstochowskiej odbyła się premiera spektaklu "Prywatna Klinika". Premierową obsadę spektaklu stanowili aktorzy Katarzyna Kołeczek, Klaudia Halejcio, Alżbeta [...]

Konrad Młynkiewicz dla Dziennika Gazety Prawnej

Konrad Młynkiewicz dla Dziennika Gazety Prawnej Alkohol zniknie z okien wystawowych sklepów. Czytaj więcej...

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolitej

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolitej Domy jednorodzinne, które mają wpływ na inne nieruchomości, będzie można budować na zgłoszenie. Problem jednak w tym, że ławo będzie podważyć ich legalność. Czytaj więcej na: rp.pl

Spotkanie doradcze w siedzibie BCC

Spotkanie doradcze w siedzibie BCC W dniu 10.10.2017 w warszawskiej siedzibie BCC odbyło się spotkanie doradcze pt.: „Ceny transferowe - nie daj się zaskoczyć. Konsekwencje zmian w przepisach dla przedsiębiorstw powiązanych”. Spotkanie poprawadziły: mecenas Aneta Drosik, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor Działu Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy oraz mecenas Anna Kuleszyńska, [...]

Zwolnienia grupowe – obowiązek konsultacji…

ZWOLNIENIA GRUPOWE- OBOWIĄZEK KONSULTACJI PRZY DOKONANIU WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO W razie zamiaru złożenia pracownikom oświadczeń o zmianie warunków pracy lub płacy (wypowiedzenia zmieniające) w liczbie przekraczającej progi wskazane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca powinien zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zmian i [...]

Konrad Młynkiewicz dla portalkomunalny.pl

Konrad Młynkiewicz dla portalkomunalny.pl Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą zapłacić za pobór wód więcej niż zakładają. Nowe przepisy ustawy Prawo wodne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Przepisy te zakładają wprowadzenie opłaty za usługi wodne w postaci poboru wód powierzchniowych i podziemnych. Czy wprowadzenie opłat za usługi wodne będzie podstawą do zmiany obowiązujących [...]

Uproszczenia formalności budownych od 2018 r.

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolitej Uproszczenia formalności budownych od 2018 r. Po pięciu latach od wybudowania domu nie podważy się już ważności pozwolenia. Warunki zabudowy będą obowiązywać dwa lata, a nie bezterminowo. Więcej na: www.rp.pl

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W dniach 18 - 20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedstawiciele naszej kancelarii Elżbieta Delert – Adwokat w Dziale Prawa Własności Intelektualnej oraz Agnieszka Zwierzyńska – Adwokat w Dziale Prawa Własności intelektualnej poprowadzą warsztat pt.: „Zasady wykorzystywania [...]

Rafał Wojciechowski dla Rzeczpospolitej

Rafał Wojciechowski dla Rzeczpospolitej Ekspert Kancelarii Rafał Wojciechowski dla Rzeczpospolitej: Odpowiedzialność za utratę zasobów informacyjnych spółki zawsze spoczywa na spółce i subsydiarnie jej zarządzie oraz radzie nadzorczej. Czytaj więcej [PDF]

Ekspert Rafał Wojciechowski dla FIS Poland

Wyzwania i zalety dystrybucji niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój segmentu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zainteresowanie emitowanymi przez nie certyfikatami inwestycyjnymi rośnie z roku na rok z uwagi na elastyczność strategii inwestycyjnej takich funduszy, wysokie stopy zwrotu i transparentną działalność. Ponadto, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych otwartych, wskazane instrumenty [...]

Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce

Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce. W dniu 11 maja 2017 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE ) w sprawie Archus et Gama (C-131/16). Przedmiotowy wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej (KIO ) sformułowane w postanowieniu KIO z dnia 19 lutego 2016 r. (sygn. KIO 2691/15). Czytaj [...]

Powiaty bez nadzoru. Projekt ustawy ogranicza…

Powiaty bez nadzoru Powiaty bez nadzoru. Projekt ustawy ogranicza kompetencje starostów i wojewodów. Główny inspektor nadzoru budowlanego będzie wydawał zgodę na powołanie oraz występował z wnioskiem o odwołanie powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego - zakłada projekt ustawy organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Obecnie kompetencje te należą do starostów i wojewodów. Czytaj więcej [...]

Rafał Wojciechowski dla Rzeczpospolitej

Ostatnia walka białego rycerza, czyli obrona przed wrogim przejęciem Ekspert Kancelarii Rafał Wojciechowski dla Rzeczpospolitej: Najbardziej efektywnym sposobem ochrony przed próbą wrogiego przejęcia jest technika tzw. białego rycerza. W sytuacji zagrożenia może pojawić się kontrwzywający – podmiot, który zaoferuje akcjonariuszom inną (najczęściej wyższą) cenę za akcje lub z innych powodów takie przejęcie będzie [...]

Jak się ochronić przed wyciekiem firmowych tajemnic.

Jak się ochronić przed wyciekiem firmowych tajemnic. Informacje składające się na know-how firmy mogą mieć ogromną wartość rynkową i przesądzać o sukcesie bądź porażce na rynku, a jednocześnie są bardzo pożądane przez konkurencję. Stąd tak istotne jest, by dobrze je zabezpieczyć. Więcej na: mycompanypolska.pl

Zamawiający może pozyskiwać dane osobowe pracowników…

Zamawiający może pozyskiwać dane osobowe pracowników wykonawcy. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z lipca 2016 r. nałożyła na zamawiających nowe obowiązki. W opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub usługi należy wymagać zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności (jeżeli są one zgodne [...]

Bazy danych klientów – licencja i sprzedaż

Agnieszka Jędrzejewska dla infor.pl Bazy danych klientów – licencja i sprzedaż Przy rozwoju własnej firmy niejednokrotnie natrafiamy na problem dotarcia do klientów. Jednym ze sposobów jest pozyskanie danych z prowadzonej przez kogoś innego bazy. Bazy danych podlegają tzw. ochronie samoistnej ze względu na konieczność zaangażowania zasobów ludzkich oraz środków technicznych i finansowych w [...]

Odnowiona siedziba kancelarii w Częstochowie

Odnowiona siedziba kancelarii w Częstochowie! źródło: czestochowa.wyborcza.pl (Fot. Tomasz Haładyj) Była smętnie bura, teraz będzie mogła się poszczycić stylem eklektycznym, nawiązującym do klasycznej elewacji ceglanej połączonej ze sztukaterią. Nieważne, jak to brzmi, ważne, jak wygląda. Czytaj więcej: czestochowa.wyborcza.pl

Anna Kaleta dla infor.pl: Prokura dla przedsiębiorcy…

Prokura dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Anna Kaleta dla infor.pl: Prokura dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej znalazły się również rozwiązania dotyczące możliwości ustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Twórcy wskazują, że [...]

Ekspert Kancelarii dla fispoland.com – CRS w TFI

CRS w TFI Ekspert Kancelarii Rafał Wojciechowski dla fispoland.com: Wprowadzanie globalnych standardów wymiany informacji podatkowych to jedna z odpowiedzi na światowy kryzys finansowy. Ich celem jest kontrola przepływów finansowych pomiędzy państwami współuczestniczącymi w systemie wymiany informacji, a także, a może przede wszystkim, uszczelnienie krajowych systemów podatkowych. Polska od 2015 roku uczestniczy [...]

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, czyli rewolucja

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, czyli rewolucja Obecnie proces inwestycji budowlanych reguluje szereg aktów prawnych, poczynając od przepisów dotyczących planowania przestrzennego, poprzez normy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko, aż po przepisy ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy okołobudowlane. W najbliższym czasie ma się to jednak zmienić. Po latach prac nad różnymi projektami kodyfikacji Prawa [...]

Dziennik „Rzeczpospolita”: Ranking Kancelarii Prawniczych

15. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennik „Rzeczpospolita" opublikował piętnastą już edycję Rankingu Kancelarii Prawniczych. Miło nam poinformować, że w zestawieniach czołowych polskich kancelarii nie zabrakło i tym razem kancelarii „Sadkowski i Wspólnicy". Do udziału w tegorocznym rankingu zakwalifikowało się 290 kancelarii. Na liście największych Kancelarii w oparciu o liczbę adwokatów i radców prawnych, [...]

Wyróżnienie w rankingu THE LEGAL 500

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy - wyróżnienie przez THE LEGAL 500 Pragniemy poinformować, że kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu – prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy prawnicze – THE LEGAL 500. W najnowszej edycji kancelaria została doceniona w następujących dziedzinach: Dispute resolution, Employment, [...]

Prawnicze targi praktyk i pracy – fotorelacja

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy Przedstawiciele naszej kancelarii wzięli udział w największych Prawniczych Targach Praktyk i Pracy, które odbyły się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 14-15 marca 2017 roku. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Zobacz galerię

Spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Partnerem Merytorycznym spotkania członków Regionalnej Izby Gospodarczej 27 lutego 2017 w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Kancelaria wystąpiła w roli Partnera Merytorycznego spotkania. Mecenas Marzena Łabędź – Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wygłosiła prelekcję na temat: „Omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017”. Podczas spotkania [...]

Zapraszamy na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy W dniach 14-15 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. Zapraszamy na nasze stoisko nr 41. Spotkacie tam przedstawicieli naszej kancelarii, którzy przedstawią aktualne oferty pracy i praktyk, opowiedzą, jak wygląda praca w naszej kancelarii oraz odpowiedzą [...]

„Jaka edukacja przyszłości” – spotkanie KibR

Spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości” W dniu 23 lutego 2017 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości”. Podczas spotkania mecenas Konrad Młynkiewicz – Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego wygłosił prelekcję dotyczącą wpływu zmiany przepisów na kwestie doskonalenia [...]

Kontrola w firmie: co wolno inspektorowi, a co pracodawcy?

Kontrola w firmie: co wolno inspektorowi, a co pracodawcy? W orzecznictwie dominuje pogląd, że PIP może dokonywać takich kontroli nawet bez uprzedzenia. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 481/10), obowiązki dotyczące zawiadamiania przedsiębiorcy o wszczęciu kontroli dotyczą bowiem wyłącznie organów kontroli, które uprawnione [...]

Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją…

Konferencja: „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2017” W dniu 21.02.2017r. w Katowicach , odbyła się kolejna konferencja z cyklu: „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2017”. Organizatorem wydarzenia był miesięcznik „My Company Polska”. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy brała czynny udział w przedsięwzięciu. Przedstawicielem kancelarii [...]

100 zmian dla firm. Czy urzędnicy zdążą…

Konrad Młynkiewicz dla tvn24.bis.pl „100 zmian dla firm. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do nowych zasad?” Na początku stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania administracyjnego. Na mocy tej ustawy znacznym zmianom ulegnie procedura administracyjna, a wraz z nią między innymi ustawa Prawo o postępowaniu przed [...]

Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja…

Aneta Drosik i Mikołaj Hewelt dla infor.pl:„Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja w administracji podatkowej” Już od 1 marca 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową. Nowa ustawa wniosła wiele zmian w strukturze administracji podatkowej oraz wyposażyła jej pracowników w wiele nowych uprawnień w zakresie postępowań kontrolnych. Więcej na: ksiegowosc-budzetowa.infor.pl [...]

Śniadanie biznesowe Fundacji Diagnoza Biznesu

Ekspert kancelarii - Śniadanie biznesowe Fundacji Diagnoza Biznesu Dnia 13 lutego w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich, odbyło się śniadanie biznesowe pt.: „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce jednostek finansów publicznych” organizowane przez Fundację Diagnoza Biznesu. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy była partnerem merytorycznym spotkania. Prawne aspekty zmian omówił specjalista kancelarii-mecenas Piotr Źlik. Podczas [...]