Zapisz się na Newsletter.
Bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualności prawnych.[czytaj dalej]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach otrzymywania newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania newslettera.

Aktualności

/Aktualności

Lista ostrzeżeń KNF robi się coraz dłuższa

Lista ostrzeżeń KNF robi się coraz dłuższa. Lista ostrzeżeń KNF robi się coraz dłuższa. Jaki ma to wpływ na funkcjonowanie podmiotów widniejących na tej czarnej liście Komisji Nadzoru Finansowego? Aleksandra Kopeć z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wyjaśnia na czym polega ten wpis. Rozmowę przeprowadził redaktor Comparic Media Group Adam Rak.   Czytaj więcej [...]

Projekt nowelizacji prawa budowlanego

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolita Projektowane zmiany Prawa budowlanego dopuszczają budowę m.in. popularnych paczkomatów w zasadzie bez żadnych formalności proceduralnych. Propozycja zmian przepisów nie ogranicza jednak wielkości tych urządzeń. Inwestorzy będą mogli budować olbrzymie automaty sprzedażowe bez pozwolenia na budowę. Zwracam również uwagę na brak precyzyjnego zdefiniowania „automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki". Może to [...]

Skan oferty a postać elektroniczna dokumentu

Zamawiający. Skan oferty a postać elektroniczna dokumentu Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła spór dotyczący formy w jakiej została sporządzona oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę wnoszącego odwołanie. KIO stwierdziła, że sporządzenie oferty wpierw postaci papierowej i podpisanie jej własnoręcznym podpisem przez [...]

Inauguracyjne spotkanie Grupy HR Loży Katowickiej BCC

Inauguracyjne spotkanie Grupy HR Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok wraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy mają przyjemność zaprosić na inauguracyjne spotkanie Grupy HR Loży Katowickiej BCC, które odbędzie się 28 maja 2019 roku w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania będą aktualne problemy pracodawców związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Przedstawicielem naszej kancelarii będzie Michał [...]

Sąd Apelacyjny w Warszawie – prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie - prawomocny wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2019 r. uwzględnił powództwo klienta kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w sprawie toczącej się przeciwko Agencji Wydawniczo-Reklamowej „WPROST” sp. z o.o. oraz Tomaszowi Wróblewskiemu o ochronę dóbr osobistych. Konsekwencją przedmiotowego orzeczenia są opublikowane przeprosiny w najnowszym numerze [...]

Konrad Młynkiewicz dla MiędzyParagrafami

Konrad Młynkiewicz dla MiędzyParagrafami Milion złotych kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia 15 marca 2019 r. nałożył na spółkę, która naruszyła przepisy RODO, administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie miliona złotych. Prezes UODO pozyskał informację o niedopełnieniu przez spółkę obowiązków w trakcie kontroli [...]

Konkurs „Śląskie Gry Prawnicze 2019”

Śląskie Gry Prawnicze 2019 Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy została Partnerem Konkursu „Śląskie Gry Prawnicze 2019”, którego organizatorem jest Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do Konkursu zgłosiło się aż 17 drużyn, które będą rozwiązywać kazusy różnych dziedzin wiedzy prawniczej m.in.: postępowania administracyjnego, prawa karnego i postępowania karnego, prawa [...]

Konrad Młynkiewicz dla Gazeta Prawna

Konrad Młynkiewicz dla Gazeta Prawna W kwestii dokumentowania prawa zarządu jestem zwolennikiem bardziej liberalnego podejścia. Analiza przepisów, której podejmie się NSA, nie może pozostawać w oderwaniu od realiów minionego okresu. W poprzednim ustroju sporne obecnie grunty były mieniem ogólnonarodowym i w praktyce z punktu widzenia władz nie miało znaczenia, jaki podmiot publiczny jest dysponentem nieruchomości. Stąd nawet [...]

POROZUMIENIE O UTWORZENIU GRUPY HR

POROZUMIENIE O UTWORZENIU GRUPY HR LOŻY KATOWICKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB Wczoraj podczas spotkania w Katowicach doszło do podpisania POROZUMIENIA O UTWORZENIU GRUPY HR LOŻY KATOWICKIEJ BUSINESS CENTRE CLUB we współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Wczoraj Loża Katowicka Business Centre Club, w porozumieniu z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy podpisała porozumienie  O UTWORZENIU [...]

Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które odbyło się w Warszawie o legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców opowiedział Michał Wysłocki – ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania. Czytaj więcej

Konrad Młynkiewicz dla Gazeta Prawna

Konrad Młynkiewicz dla Gazeta Prawna Błąd w ustawie utrudni policji zdobycie informacji o podejrzanych Uchwalona ustawa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, zmieniła szereg ustaw regulujących działania organów ścigania. Zawarta w tej ustawie nowelizacja ustawy o policji zawiera błąd, który uniemożliwia stwierdzenie w jakich sytuacjach policja [...]

Mariusz Kowolik dla CEO.com.pl – umowa deweloperska

Mariusz Kowolik dla CEO.com.pl Nowe zasady odstąpienia od umowy deweloperskiej Projektowana ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje szereg rozwiązań mających na celu wzmocnienie ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Poza utworzeniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ustawodawca proponuje m. in. rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających [...]

Dawid Rasiński dla Rzeczpospolita

Dawid Rasiński dla Rzeczpospolita Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: criminal compliance w działalności przedsiębiorstwa Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (dalej „nowa ustawa"), czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Jej uchwalenie może nastąpić w pierwszym kwartale tego roku. Projektodawca, wzorem innych państw europejskich, pragnie poprzez nowe przepisy [...]

Mariusz Kowolik dla CEO.com.pl – Biznes w Praktyce

Mariusz Kowolik dla Puls Biznesu Klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej ograniczające możliwość odstąpienia od umowy Postanowienia nakładające jedynie na konsumenta obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej są niedozwolone. Niedopuszczalne jest również uzależnienie zwrotu wpłaconych przez nabywcę środków finansowych od znalezienia na jego miejsce nowego nabywcy. Czytaj więcej [...]

Konrad Młynkiewicz dla Puls Biznesu

Konrad Młynkiewicz dla PulsBiznesu Mieszkania na gruntach państwowych będą miały przy uwłaszczeniu warunki nie gorsze, niż oferują samorządy. Weszła w życie nowelizacja ustawy, która dostosowała wysokość bonifikaty na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach skarbu państwa do wysokości bonifikaty określonej przez samorządy. Wcześniejsza wersja ustawy była mniej korzystna dla właścicieli mieszkań. Zobacz [...]

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolita

Konrad Młynkiewicz dla Rzeczpospolita Trudno jest dziś walczyć ze szkodliwymi substancjami w mieszkaniach, ponieważ brakuje przepisów w tej sprawie. Ministerstwa Zdrowia oraz Inwestycji i Rozwoju zapewniają, że wkrótce to się zmieni. W lokalu nad pralnią chemiczną w powietrzu znajdował się czterochloroetylen, substancja niebezpieczna dla zdrowia. Okazało się, że niewiele da się się z [...]

Marta Owczarczyk dla PressInfo (Prawo zamówień publicznych)

Marta Owczarczyk dla PressInfo Obowiązująca w Polsce ustawa Prawo zamówień publicznych, była wielokrotnie nowelizowana. Zmieniające się warunki gospodarcze oraz konieczność dostosowania punktów ustawy do unijnych dyrektyw, powodowały potrzebę wprowadzania do niej nowych zapisów. Ostatnia duża nowela weszła w życie 28 lipca 2016 r. Łatanie dziur i wykreślanie oraz dopisywanie nowych rozwiązań, wprowadzało [...]

Adam Olszewski dla Monitora Prawniczego

Adam Olszewski dla Monitora Prawniczego W styczniowym numerze "Monitora Prawniczego" (1/2019) dr Adam Olszewski opublikował artykuł pt.: "Wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na mandat członka zarządu spółki kapitałowej". Autor artykułu porusza w nim kwestie dotyczące skutków prawnych związanych z orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem członka zarządu spółki kapitałowej, koncentrując [...]

Michał Wysłocki dla Rzeczpospolitej

Michał Wysłocki dla Rzeczpospolitej Wpływ Brexitu na polskich pracodawców zatrudniających brytyjskich obywateli. "Mało który obywatel UE (w obecnym jej kształcie) przebywający w Polsce wie, że jeżeli jego pobyt na terytorium RP trwa dłużej niż 3 miesiące, to ma obowiązek zarejestrować swój pobyt we właściwym urzędzie wojewódzkim. Z kolei prawo stałego pobytu obywatel [...]

Marta Owczarczyk dla Business Insider Polska

Marta Owczarczyk dla Business Insider Polska Długo zapowiadany projekt resortu przedsiębiorczości ujrzał światło dzienne. Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób, który uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie mają być według resortu przedsiębiorczości efekty nowego Prawa zamówień [...]

Wojciech Czekaj dla programu TVP1 Alarm

Wojciech Czekaj dla programu TVP1 Alarm Wojciech Czekaj, specjalista Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy z zakresu prawa medycznego udzielił wywiadu dla programu TVP1 Alarm, w którym zwrócił uwagę na odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi paramedyczne oraz przedstawił opinię w zakresie regulacji prawnych dotyczących tego rodzaju działalności. W jego ocenie w polskim ustawodawstwie brak jest szczegółowych [...]

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu W dniu 26 stycznia 2019 r. po raz 25. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVIII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej Gali Partner kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – radca prawny Mariusz Kowolik odebrał Nominację do Złotej Statuetki [...]

Mariusz Kowolik dla Puls Biznesu – Ochrona nabywcy

Mariusz Kowolik dla Puls Biznesu Deweloperski Fundusz Gwarancyjny służyć ma przede wszystkim zabezpieczeniu nabywcy przed utratą pieniędzy zgromadzonych na rachunku mieszkaniowym w razie upadłości dewelopera lub banku. W obecnym stanie prawnym podobną funkcję pełni zamknięty rachunek mieszkaniowy, należy pamiętać jednak, że w przypadku upadłości banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci równowartość nie większą niż [...]

Raportowania schematów podatkowych

Nowe przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules), które wpływają bezpośrednio na sytuację podmiotów gospodarczych obciążając podatników dodatkowymi obowiązkami. Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Co istotne, Polskie przepisy [...]

Mariusz Kowolik dla Puls Biznesu

Mariusz Kowolik dla Puls Biznesu Specustawa mieszkaniowa i dalsza likwidacja użytkowania wieczystego budzą nadzieje w branży nieruchomości. "Deweloperzy są jeszcze ostrożni, urzędnicy miast dopiero się szkolą, ale prawo już jest stosowane" - mówi Mariusz Kowolik, Partner w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Czytaj więcej

Rafał Wojciechowski dla Money.pl

Rafał Wojciechowski dla Money.pl Mecenas Rafał Wojciechowski dla Money.pl komentuje sprawę klubu Wisły Kraków. Czyli jak brak doświadczonych prawników i weryfikacji kontrahenta może odbić się negatywnie na spółce. Na dniach Sejm zajmie się projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które będą wdrażały odpowiedzialność również za czyny naszych podwykonawców i... kontrahentów. Ta historia pokazuje [...]

Kolejne zmiany – Compliance w przedsiębiorstwie

Kolejne zmiany w projekcie nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Z końcem roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (projekt z dn. 21.12.2018 r). W nowej odsłonie projektu zrezygnowano z dwóch kontrowersyjnych propozycji legislacyjnych. Po pierwsze odstąpiono od karania członków rad nadzorczych [...]

Michał Wysłocki – Złote Wachlarze 2018

Michał Wysłocki - Złote Wachlarze 2018 Z przyjemnością informujemy, że Pan Michał Wysłocki reprezentant Kancelarii otrzymał wczoraj Nagrodę Publiczności w Konkursie Złote Wachlarze 2018 za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu. Gratulujemy Panu Michałowi i życzymy dalszych sukcesów. Ludzka mobilność stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Ponad 257 milionów [...]

Compliance w przedsiębiorstwie

Compliance w przedsiębiorstwie Dnia 13 grudnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najnowszy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z dnia 5 grudnia 2018 r. Zmiany jakie wprowadzono w relacji do projektu z dnia 22 października 2018 r., o którego treści informowaliśmy w specjalnym alercie prawnym, dotyczą następujących kwestii: Wydłużenie vacatio [...]

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Obecnie w sejmie procedowany jest projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (zwany dalej: „projekt ustawy”, „ustawa” lub „nowa ustawa”). Normatywne rozwiązania przyjęte w komentowanym projekcie ustawy mają charakter w istocie rewolucyjny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe prawo [...]

Możliwe zmiany w postępowaniu nakazowym

Możliwe zmiany w postępowaniu nakazowym Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwe zmiany w postępowaniu nakazowym. Ułatwienia dla Wierzyciela dochodzącego zapłaty od kontrahenta. Zgodnie z planowaną nowelizacją, w przypadku roszczeń wynikających z umów o odpłatną dostawę towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawartych między przedsiębiorcami w związku [...]

Prawo technologii blockchain – Aleksandra Kopeć

Prawo technologii blockchain Z przyjemnością informujemy, że Aleksandra Kopeć z Działu Prawa Rynku Kapitałowego znalazła się w gronie wykładowców na studiach podyplomowych Prawo technologii blockchain organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.   Czytaj więcej

Istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym

Istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym W polskim systemie emerytalnym od pewnego czasu wprowadzane są istotne zmiany. Powstaje nowy obowiązkowy system „Pracowniczy Plan Kapitałowy”, oraz wprowadzane są zmiany do dobrowolnego Pracowniczego Programu Emerytalnego, który będzie alternatywą dla programu PPK. Pracowniczy Plan Kapitałowy Wieczorek dnia 04.10.2019 roku SEJM przyjął Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. [...]

Pełna elektronizacja zamówień przesunięta w czasie

Pełna elektronizacja zamówień przesunięta w czasie Informujemy, że 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została w dniu 22 sierpnia 2018r. opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (Dz.U. [...]

Michał Wysłocki dla Rzeczpospolitej

Michał Wysłocki dla Rzeczpospolitej Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w firmie prawniczej Sadkowski i Wspólnicy udzielił interesującego komentarza dla Rzeczpospolitej w temacie problemów z zatrudnianiem osób spoza UE. Czytaj więcej

Wykorzystanie technologii blockchain w obrocie akcjami

Wykorzystanie technologii blockchain w obrocie akcjami Obserwacja funkcjonowania papierów wartościowych w obecnych realiach gospodarczych prowadzi do wniosku, że potrzeba usprawnienia i zabezpieczenia ich obrotu staje się coraz bardziej doniosła. Akcje spółek niepublicznych występujące wyłącznie w formie dokumentowej zdają się być pewnym anachronizmem w dobie dokonującej się rewolucji cyfrowej. Dynamiczny rozwój nowych technologii doprowadził [...]