Aktualności

/Aktualności

Spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Partnerem Merytorycznym spotkania członków Regionalnej Izby Gospodarczej 27 lutego 2017 w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Kancelaria wystąpiła w roli Partnera Merytorycznego spotkania. Mecenas Marzena Łabędź – Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wygłosiła prelekcję na temat: „Omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017”. Podczas spotkania [...]

Zapraszamy na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy W dniach 14-15 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. Zapraszamy na nasze stoisko nr 41. Spotkacie tam przedstawicieli naszej kancelarii, którzy przedstawią aktualne oferty pracy i praktyk, opowiedzą, jak wygląda praca w naszej kancelarii oraz odpowiedzą [...]

„Jaka edukacja przyszłości” – spotkanie KibR

Spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości” W dniu 23 lutego 2017 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości”. Podczas spotkania mecenas Konrad Młynkiewicz – Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego wygłosił prelekcję dotyczącą wpływu zmiany przepisów na kwestie doskonalenia [...]

Kontrola w firmie: co wolno inspektorowi, a co pracodawcy?

Kontrola w firmie: co wolno inspektorowi, a co pracodawcy? W orzecznictwie dominuje pogląd, że PIP może dokonywać takich kontroli nawet bez uprzedzenia. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 481/10), obowiązki dotyczące zawiadamiania przedsiębiorcy o wszczęciu kontroli dotyczą bowiem wyłącznie organów kontroli, które uprawnione [...]

Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją…

Konferencja: „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2017” W dniu 21.02.2017r. w Katowicach , odbyła się kolejna konferencja z cyklu: „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją i zmiany w podatkach 2017”. Organizatorem wydarzenia był miesięcznik „My Company Polska”. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy brała czynny udział w przedsięwzięciu. Przedstawicielem kancelarii [...]

100 zmian dla firm. Czy urzędnicy zdążą…

Konrad Młynkiewicz dla tvn24.bis.pl „100 zmian dla firm. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do nowych zasad?” Na początku stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania administracyjnego. Na mocy tej ustawy znacznym zmianom ulegnie procedura administracyjna, a wraz z nią między innymi ustawa Prawo o postępowaniu przed [...]

Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja…

Aneta Drosik i Mikołaj Hewelt dla infor.pl:„Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja w administracji podatkowej” Już od 1 marca 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową. Nowa ustawa wniosła wiele zmian w strukturze administracji podatkowej oraz wyposażyła jej pracowników w wiele nowych uprawnień w zakresie postępowań kontrolnych. Więcej na: ksiegowosc-budzetowa.infor.pl [...]

Śniadanie biznesowe Fundacji Diagnoza Biznesu

Ekspert kancelarii - Śniadanie biznesowe Fundacji Diagnoza Biznesu Dnia 13 lutego w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich, odbyło się śniadanie biznesowe pt.: „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce jednostek finansów publicznych” organizowane przez Fundację Diagnoza Biznesu. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy była partnerem merytorycznym spotkania. Prawne aspekty zmian omówił specjalista kancelarii-mecenas Piotr Źlik. Podczas [...]

Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek…

Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane W myśl art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z [...]

Obowiązki przedsiębiorców w postępowaniu przed UOKiK

Konrad Młynkiewicz dla gazetaprawna.pl Prawa i obowiązki przedsiębiorców w postępowaniu przed UOKiK. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, ze Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył Orange Polska karę 30 mln zł za bezprawnie przedłużanie umów o świadczenie usług o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów. UOKiK co do [...]

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej względem…

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej względem członka zarządu spółki... Miło nam poinformować, że w styczniowym wydaniu czasopisma prawniczego „Glosa” w sekcji Prawo Handlowe ukazał się artykuł autorstwa Adama Olszewskiego - radcy prawnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy - dotyczący możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej [...]

Jak oszczędzać na podatkach w kontekście planowanych…

Jak oszczędzać na podatkach w kontekście planowanych zmian w przepisach? W dniu 2 lutego 2017r w siedzibie BCC w Warszawie odbyło się spotkanie doradcze pt.: „Jak oszczędzać na podatkach w kontekście planowanych zmian w przepisach?”. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy: Aneta Drosik, radca prawny, doradca podatkowy i Mikołaj Hewelt. [...]

Stres główną przyczyną wypadków w pracy

Stres główną przyczyną wypadków w pracy Eksperci wskazują, że stres w pracy może być przyczyną zaburzeń psychosomatycznych, spadku koncentracji i popełniania błędów, co w konsekwencji prowadzi do wypadków w środowisku pracy. Stres jest podstawowym czynnikiem ludzkim, będącym bezpośrednią przyczyną około 70 proc. wypadków przy pracy. Prawnicy przestrzegają przed konsekwencjami zaniedbań pracodawców [...]

Kiedy pracownik zapłaci podatek od świadczeń?

Kiedy pracownik zapłaci podatek od świadczeń? Wskazano, że obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy pracodawców zatrudniających w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 pracowników (lub 20 w przypadku, gdy wniosek o utworzenie funduszu socjalnego złoży zakładowa organizacja związkowa). O warunkach korzystania oraz przeznaczania środków pochodzących z funduszu socjalnego decyduje [...]

Flotowe Prawo – Samochody w firmie 2017 – fotorelacja

Flotowe Prawo (FP) – Samochody w firmie 2017 – Nowości w podatkach i prawie W dniu 17 stycznia 2017 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie, odbyła się IV edycja konferencji: „Flotowe Prawo (FP) – Samochody w firmie 2017 – Nowości w podatkach i prawie”. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wystąpiła w roli [...]

Wirtuozi muzyki, prawa i biznesu dzieciom

Wirtuozi muzyki, prawa i biznesu dzieciom W dniu 2 grudnia 2016 r. w Hotelu Belotto w Warszawie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - świąteczny koncert charytatywny WIRTUOZI MUZYKI, PRAWA I BIZNESU DZIECIOM, którego mecenasem była kancelaria Sadkowski i Wspólnicy. Celem koncertu było połączenie świata muzyki, prawa i biznesu po to, by wspólnie działać [...]

Flotowe Prawo (FP) – Nowości w podatkach i prawie

Flotowe Prawo (FP) – Samochody w firmie 2017 – Nowości w podatkach i prawie Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Partnerem Merytorycznym konferencji: „Flotowe Prawo (FP) – Samochody w firmie 2017 – Nowości w podatkach i prawie”, która odbędzie się 17 stycznia 2017 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie. FLOTOWE PRAWO [...]

Zmiana w k.p.a. – niezgodna z konstytucją

Zmiana w k.p.a. przyspieszająca postępowanie administracyjne - niezgodna z konstytucją Jedna z planowanych przez resort rozwoju zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.), która ma przyspieszyć postępowanie administracyjne, narusza konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności - uważa radca prawny Konrad Młynkiewicz. Resort rozwoju odpiera zarzut. Zarzut dotyczy projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który składa się [...]

Wniosek o obniżenie opłat w postępowaniu egzekucyjnym nie podlega opłacie

Wniosek o obniżenie opłat w postępowaniu egzekucyjnym nie podlega opłacie Uchwałą z dnia 26 października 2016 roku, podjętą w sprawie o sygnaturze akt III CZP 63/16, Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych [...]

Komornik nie może podwyższać opłaty egzekucyjnej o podatek VAT

Komornik nie może podwyższać opłaty egzekucyjnej o podatek VAT W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął w sprawie o sygn. III CZP 34/16 uchwałę, którą rozwiał wątpliwości wielu wierzycieli, dłużników i komorników. Zgodnie z tezą wspominanej uchwały: Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie [...]

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym rodzi konieczność uzupełnienia opłaty od pozwu

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym rodzi konieczność uzupełnienia opłaty od pozwu Kwestia wezwania do uzupełniania opłaty od pozwu w wypadku stwierdzenia przez sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym była sporna. Ścierały się bowiem ze sobą dwa polaryzujące stanowiska. Zgodnie z pierwszym z nich czynności podejmowane przez [...]

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy W dniach 25 - 26 października 2016r. w Hotelu Bellotto – Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy organizowana przez SEKA S.A. Forum było poświęcone najnowszym zmianom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Eksperci omawiali skutki planowanych zmian w [...]

Rynek norweski – wyzwania i nowe możliwości

Rynek norweski – wyzwania i nowe możliwości Miło nam poinformować, że 3 października w Sopocie, odbyło się seminarium pt. „Rynek norweski – wyzwania i nowe możliwości”. Partnerem wydarzenia była kancelaria Sadkowski i Wspólnicy. Konferencja była poświęcona tematyce norweskich podatków, księgowości, prawa pracy oraz kwestii różnic w norweskiej kulturze biznesu. Organizatorzy zarówno w [...]

Podział działki na mniejszą lub inwestycje infrastrukturalne…

Konrad Młynkiewicz dla money.pl: Podział działki na mniejszą lub inwestycje infrastrukturalne gminy mogą obciążyć portfel Kowalskiego Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają gminom obciążyć właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości opłatami adiacenckimi. Są one związane ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału działki na mniejsze lub na skutek stworzenia przez gminę warunków [...]

Pozwy zbiorowe do poprawki. Dochodzenie roszczeń…

Radca prawny, Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Mariusz Kowolik dla: GazetaPrawna.pl. Pozwy zbiorowe do poprawki. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym może być skuteczniejsze i szybsze – przekonuje resort rozwoju..." Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44 ze zm.) obowiązuje od 19 lipca 2010 [...]

Ceny LPG ostro w górę? Branża niepewna przyszłości…

Konrad Młynkiewicz dla money.pl: Ceny LPG ostro w górę? Branża niepewna przyszłości przez niefrasobliwość urzędników. Nowe prawo energetyczne, które miało uderzyć w szarą strefę w obrocie paliwami, może zniszczyć firmy handlujące LPG w Polsce. Wszystko przez to, że na mocy tej ustawy przedsiębiorcy z tego sektora będą musieli wpłacić 20 mln [...]

Ekspert kancelarii dla POLSAT NEWS 2

Radca Prawny, Ekspert ds. zamówień publicznych Marta Owczarczyk - dla POLSAT NEWS 2 Jednym z założeń nowej ustawy o zamówieniach publicznych, wchodzącej w życie 14 października 2016 było nałożenie większego nacisku na jakość zamawianych przedmiotów i usług. Wcześniej najważniejszym kryterium w przetargach publicznych była cena. Czy coś się dzięki temu zmieniło? [...]

Koniec z dyktatem niskiej ceny. Czy rzeczywiście?

Radca Prawny, Ekspert ds. zamówień publicznych Marta Owczarczyk - Koniec z dyktatem niskiej ceny. Czy rzeczywiście? Wprowadzona w lipcu nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych miała zerwać z dyktatem najniższej ceny. Wcześniej w konkursach wygrywały projekty najtańsze, a nie najlepsze, czy najbardziej opłacalne. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawę komentowali w Polskim Radiu [...]

VIII Seminarium „Energetyka Wiatrowa Dzisiaj i Jutro”

VIII Seminarium „Energetyka Wiatrowa Dzisiaj i Jutro” W dniu 7 października 2016r. w Ciechocinku, odbyło się VIII Seminarium „Energetyka Wiatrowa Dzisiaj i Jutro”. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia omawiano najistotniejsze problemy energetyki wiatrowej o małej oraz średniej mocy. Specjaliści odnosili się do ogólnej sytuacji OZE, na gruncie krajowym oraz zagranicznym. Dyrektor [...]

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W dniach 10-12 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Główną ideą Kongresu jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości- najważniejszego sektora polskiej gospodarki. Partnerem VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest m.in. Kancelaria [...]

Intercyza coraz popularniejsza, nie tylko wśród gwiazd

Radca prawny, Partner Kancelarii Mariusz Kowolik dla TVN24 BiS: Intercyza coraz popularniejsza, nie tylko wśród gwiazd. "Element podstawowej higieny związku" Intercyza nie dotyczy już tylko świata show-biznesu. Na jej podpisanie przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie decydują się coraz częściej Polacy. - Ja zetknąłem się wielokrotnie z decyzją o intercyzie, [...]

Rewolucja w użytkowaniu wieczystym

Rewolucja w użytkowaniu wieczystym Masz mieszkanie i płacisz za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym stoi twój blok lub kamienica? Najprawdopodobniej od stycznia staniesz się współwłaścicielem tej działki. Będziesz ją jednak musiał spłacać, i to przez 20 lat. Chyba że - dla bonifikaty - jednorazowo spłacisz całą należność. KONTROWERSYJNE WYCENY Ileż to [...]

Nowe Prawo zamówień publicznych sprzyja uczciwym…

Nowe Prawo zamówień publicznych sprzyja uczciwym firmom Według wcześniej obowiązujących przepisów zamawiający miał prawo badać podstawy do wykluczenia wykonawcy wyłącznie wg stanu na dzień terminu składania ofert, bądź - w wypadku procedur wieloetapowych – na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oznaczało to, że jeśli wykonawca dopiero po [...]

Spotkanie Sekcji Szkół Filmowych KIPA

Spotkanie Sekcji Szkół Filmowych KIPA W dniu 21 września 2016 w trakcie Festiwalu Filmowego w Gdyni odbyło się spotkanie Sekcji Szkół Filmowych KIPA (Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych) z przedstawicielami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Kancelarię reprezentowała Mecenas Aneta Drosik (Dyrektor Działu Prawa Podatkowego) praz Mecenas Agnieszka [...]

Staranność w biznesie – na co uważać podczas zakupów

Należyta staranność w biznesie – na co uważać podczas zakupów W biznesie często mówi się o „staranności” lub „należytej staranności” w znaczeniu potocznym. Nie każdy jednak wie, że „należyta staranność” ma istotne znaczenie prawne, a skutki jej niedochowania, w szczególności w transakcjach nabycia, mogą być opłakane i nieodwracalne. Należyta staranność to, [...]

Jedna z najciekawszych spraw kryminalnych w Polsce

Powieść autorstwa Mariusza Zielke - „Dla niej wszystko” Powieść autorstwa Mariusza Zielke „Dla niej wszystko”, jak głosi napis na okładce, inspirowana jest jedną z najciekawszych spraw kryminalnych w Polsce. Termin jej wydania był zaplanowany na listopad. Do oficjalnej publikacji jednak nie doszło, a książka została przez autora umieszczona w sieci za [...]