Pracownicy działu

Mariusz Kowolik
Partner

Damian Wasik
Radca Prawny

Magdalena Janik
Radca Prawny

Adam Olszewski
Radca Prawny

Magdalena Selwa
Adwokat

Katarzyna Samburska
Radca prawny

Wojciech Czekaj
Aplikant adwokacki

Anna Łyczba
Aplikant radcowski

Paulina Zalcman
Aplikant radcowski

Oferta Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Prawnicy Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc prawną w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego świadczą obsługę prawną poprzez:

  • negocjacje i konstruowanie umów
  • postępowania sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, Trybunałem Konstytucyjnym, przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • ugody sądowe i pozasądowe
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
  • dochodzenie odszkodowań
  • doradztwo prawne w zakresie prawa wspólnotowego
  • audyty prawne