Aktualizacja serwisu.
Zapraszamy niebawem.

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Specjalizacją prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego jest prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo handlowe, w tym prawo spółek handlowych. W obszarze ich specjalizacji znajdują się również sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Projekty wykorzystujące instrumenty obcych jurysdykcji są prowadzone we współpracy z prawnikami Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego.

Doradztwo prawników Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • Doradztwo prawne w organizacji przedsięwzięć gospodarczych,
 • Fuzje i przejęcia krajowe oraz transgraniczne, podziały, przekształcenia,
 • Optymalizacja majątkowo-podatkowa spółek i ich wspólników,
 • Ochrona majątku kluczowego przedsiębiorstw,
 • Odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwami,
 • Ład korporacyjny, bieżąca obsługa korporacyjna, tworzenie i obsługa wewnętrznej struktury organizacyjnej,
 • Planowanie sukcesji majątkowej,
 • Projektowanie i wdrażanie partycypacji menedżerskiej w kapitale spółki.

Dzięki zastosowaniu proponowanych przez prawników naszego zespołu rozwiązań możliwym jest uzyskanie takich efektów jak:

 • Bezpieczeństwo majątku,
 • Trwałość prowadzonej działalności,
 • Niskie opodatkowanie,
 • Anonimowość (doceniana przez niektórych).

Przedsiębiorstwa rodzinne znajdują się w szczególnym spektrum zainteresowania prawników Działu. Interdyscyplinarna wiedza pozwala nam na wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, które uwzględniają specyfikę rodzinnego charakteru przedsięwzięcia.

Zdecydowana większość potrzeb organizacyjnych naszych partnerów jest zaspokajana dzięki rodzimym, polskim rozwiązaniom prawnym. Warto jednak wskazać, iż zagraniczne spółki, fundusze i fundacje prywatne są przez nich doceniane w coraz większej liczbie przypadków. W szczególności biorąc pod uwagę ich walory dotyczące możliwości zapewnienia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa, jego wspólników, kwestii planowania sukcesji majątkowej, kwestii podatkowych. Polski system prawny daje wprawdzie wiele interesujących możliwości radzenia sobie z wymienionymi problemami, jednak tam gdzie możliwości te stają się ograniczone, sprawdzić mogą się rozwiązania zagraniczne. W takich sytuacjach prawnicy działów Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego oraz Działu Międzynarodowego Planowania Podatkowego wdrażają rozwiązania zagraniczne oparte o stabilne i bezpieczne jurysdykcje.