Pracownicy działu

Aneta Drosik

Dyrektor Działu


Radca prawny,
doradca podatkowy

Anna Kuleszyńska
Radca prawny, doktor nauk prawnych

Oferta Działu Prawa Podatkowego

Pobierz folder (plik pdf)

Dział Prawa Podatkowego

W ramach Działu Prawa Podatkowego oferujemy obsługę prawną opartą przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, a naszym celem jest proponowanie praktycznych rozwiązań, które jednocześnie nastawione są na bezpieczeństwo i efektywność podatkową przedsiębiorstw.

Powyższe usługi w zakresie prawa podatkowego realizujemy kompleksowo poprzez:

  • porady, opinie z zakresu prawa podatkowego
  • wnioski o interpretacje podatkowe
  • zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentację Klientów przed organami podatkowymi
  • audyt podatkowy
  • planowanie podatkowe struktur kapitałowych
  • reprezentację podatników podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych
  • doradztwo i obsługę z zakresu przepisów celnych
  • reprezentację w sporach z organami celnymi oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi
  • doradztwo i obsługę w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • reprezentację podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych