Wyzwania i zalety dystrybucji niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój segmentu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zainteresowanie emitowanymi przez nie certyfikatami inwestycyjnymi rośnie z roku na rok z uwagi na elastyczność strategii inwestycyjnej takich funduszy, wysokie stopy zwrotu i transparentną działalność. Ponadto, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych otwartych, wskazane instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu prawnego na rynku wtórnym.

Czytaj więcej [PDF]