Szkolenia płatne

ELEKTRONIZACJA W ZAMÓWIENIACH – PROBLEMY PRAKTYCZNE NA TLE PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

Terminy szkoleń:

  • Warszawa: 11 marca 2019, godz. 09:00 – 16:00
Pobierz folder szkoleniowy

Patron merytoryczny:

Patronat medialny:

PressInfo

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

PRELEGENCI

ŹLIK PIOTR
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej.

Czytaj więcej

Marta Owczarczyk
Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

  1. Wprowadzenie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.
  2. Rodzaje środków komunikacji elektronicznej.
  3. Platforma e-Zamówienia.
  4. Forma elektroniczna a komunikacja elektroniczna.
  5. Kwalifikowany podpis elektroniczny – omówienie podstawowych zagadnień.
  6. Oferta w formie elektronicznej – najczęściej popełniane błędy w świetle aktualnego orzecznictwa KIO.
  7. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą a wymóg formy elektronicznej.
  8. Środki ochrony prawnej z uwzględnieniem elektronizacji.

Dodatkowo na zakończenie zostaną przedstawione kierunki projektu NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Cena szkolenia

System promocyjny przy szkoleniach jednodniowych:
1 zgłoszenie: 700 zł netto osoba (700 zł + 23% VAT = 861 zł brutto)
2 i 3: 600 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (600 zł + 23% VAT = 736 zł brutto)
4 i więcej: 550 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (550 zł + 23% VAT = 676,50 zł brutto)

Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch.

Miejsce szkolenia:
Warszawa – siedziba kancelarii: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A.

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA ONLINE: ELEKTRONIZACJA W ZAMÓWIENIACH – PROBLEMY PRAKTYCZNE NA TLE PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ