III Międzynarodowe Forum Stolarki

Na przełomie sierpnia i września 2018 roku Michał Wysłocki – Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce uczestniczył w wydarzeniach branżowych, na których omawiał kwestie zatrudniania cudzoziemców.

W dniach 29-30 sierpnia br. w Mszczonowie podczas III Międzynarodowego Forum Stolarki – jedynego tego typu wydarzenia w branży stolarki budowlanej, skupiającego producentów, dystrybutorów, właścicieli salonów stolarki oraz dyrektorów, prezesów i menadżerów związanych z branżą, organizowanego przez Informator Branżowy Stolarki Okienno-Drzwiowej STOLARKA VIP Michał Wysłocki – Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce wygłosił wykład na temat niedoboru pracowników, mogącego być zagrożeniem dla rozwoju i funkcjonowania firmy, zatrudniania cudzoziemców, jako szansy na uzupełnienie braków kadrowych oraz planowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szczegóły spotkania