Spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości”

W dniu 23 lutego 2017 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów „Jaka edukacja przyszłości”.

Podczas spotkania mecenas Konrad Młynkiewicz – Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego wygłosił prelekcję dotyczącą wpływu zmiany przepisów na kwestie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.