Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, czyli rewolucja

Obecnie proces inwestycji budowlanych reguluje szereg aktów prawnych, poczynając od przepisów dotyczących planowania przestrzennego, poprzez normy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko, aż po przepisy ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy okołobudowlane.

W najbliższym czasie ma się to jednak zmienić. Po latach prac nad różnymi projektami kodyfikacji Prawa budowlanego do Sejmu ma niebawem trafić projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

W zakresie planowania przestrzennego kodeks ten, tak jak dotychczasowe przepisy, przewiduje zarówno istnienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, częściowo modyfikując jednak charakter prawny tych dokumentów. Ograniczona zostanie swoboda gmin w kształtowaniu ładu przestrzennego. Gminy będą mogły przeznaczać nowe tereny pod urbanizację (zwartą zabudowę, głównie miejską) dopiero, gdy przeprowadzone analizy potwierdzą, że obszar przewidziany dotąd pod zabudowę mieszkaniową jest za mały, by zaspokoić potrzeby mieszkańców. Z projektu kodeksu jasno wynika, że celem proponowanych przepisów jest ograniczenie niekontrolowanego rozpraszania zabudowy (przedmieść z rzadką zabudową). W świetle nowych przepisów wiele inwestycji będzie mogło być zrealizowanych tylko na obszarze, dla którego gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej: mycompanypolska.pl