Konrad Młynkiewicz dla portalkomunalny.pl

Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą zapłacić za pobór wód więcej niż zakładają.

Nowe przepisy ustawy Prawo wodne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Przepisy te zakładają wprowadzenie opłaty za usługi wodne w postaci poboru wód powierzchniowych i podziemnych. Czy wprowadzenie opłat za usługi wodne będzie podstawą do zmiany obowiązujących taryf za wodę?

Czytaj więcej na: portalkomunalny.pl