Konsekwencje RODO w Kodeksie pracy: Monitoring pracowników należy jak najszybciej uregulować w regulaminie pracy, ZUZP lub w obwieszczeniu.

W dniu 25 maja 2018 r. dodane zostały dwa ważne przepisy do Kodeksu pracy odnoszące się do kwestii monitoringu: art. 22oraz art. 223 Kodeksu pracy.

Przepisy porządkują tematykę monitoringu, wprowadzając zasady jego stosowania. Obecnie, aby monitoring był prowadzony zgodnie z prawem należy jak najszybciej zawrzeć odpowiednie postanowienia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu (jeśli pracodawca nie jest objęty układem lub zobowiązany do wydania regulaminu pracy). Uregulowanie kwestii monitoringu w innym akcie prawnym (instrukcji, zarządzeniu itp.) nie jest już możliwe.

W treści regulaminu pracy, ZUZP lub obwieszczenia powinny znaleźć się m.in. postanowienia dotyczące:

  1. Dotyczące celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu;
  2. Procedury przechowywania zapisu monitoringu oraz jego udostępniania;
  3. Procedury niszczenia zapisu monitoringu (w tym jego obowiązkowego usuwania);
  4. Sposobu oznaczenia terenu gdzie jest stosowany monitoring.

Co bardzo istotne, przepisy wprost dopuszczają także inne sposoby monitoringu niż monitoring wizyjny, a więc np. śledzenie pojazdów za pomocą GPS, podgląd ekranu komputera czy weryfikację służbowej skrzynki e-mail.

Jeśli ten temat Państwa zainteresował uprzejmie prosimy o kontakt. Nasz zespół Działu Prawa Pracy pomoże Państwu w przygotowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom Państwa organizacji.