Przy kawie o prawie

Konsultacje branżowe dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Depozytariuszy w zakresie raportowania schematów podatkowych

Termin i miejsce szkolenia:

  • 20 luty 2019, Warszawa, godz.: 10:00 – 13:30
  • Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Tower, Chłodna 51

Patron merytoryczny:

Partner spotkania:

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje nakazujące raportowanie Ministrowi Finansów informacji o tzw. schematach podatkowych (tzw. MDR – Mandatory Disclosure Rules).

W trakcie współpracy z naszymi klientami oraz partnerami biznesowymi z branży funduszy inwestycyjnych zidentyfikowaliśmy ogromną różnorodność w podejściu do wypełniania nałożonego obowiązku, w szczególności co do zakresu przedmiotowego regulacji, sposobów prowadzenia relacji z klientami oraz samego raportowania. Przepisy w sposób szeroki oraz niejednoznaczny określają zakres zdarzeń objętych obowiązkami i w praktyce powyższe okoliczności mogą doprowadzić do odmiennego podejścia podmiotów z branży w odniesieniu do identycznych schematów.

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie branżowe z przedstawicielami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Depozytariuszami celem przybliżenia Państwu sposobu funkcjonowania uchwalonej regulacji oraz wypracowania wspólnych standardów rynku w zakresie raportowania schematów podatkowych. Naszą inicjatywą jest stworzenie kanału komunikacyjnego dla podmiotów objętych obowiązkami z zakres MDR, celem zapobieżenia arbitrażowi regulacyjnemu oraz wypracowaniu ujednoliconego, bezpiecznego podejścia do tej problematyki.

Program wydarzenia

  • 10:00 – 11:00 – wyjaśnienie funkcjonowania wprowadzonej regulacji,
  • 11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa, networking,
  • 11:00 – 13:30 – dyskusja dot. uchwalonych przepisów + case study.

Po dokonaniu rejestracji, prosimy o przekazanie listy pytań i zagadnień, które interesują Państwa najbardziej.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

20 luty 2019 – Warszawa

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. ul. Grzybowska 4 lok. U-7a 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000487876, w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 –).