Szkolenia płatne

KONTROLA PODATKOWA POD KONTROLĄ – POZNAJ SWOJE PRAWA, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Termin szkolenia:

 • 25.03.2020 r. – Warszawa,
  ul. Grzybowska 4, lok. U-7A, 00-131 Warszawa

Czas szkolenia: 10:00 – 17:00

Organizator:

Pobierz folder [PDF]

W dobie uszczelniania systemu podatkowego przedsiębiorcy muszą liczyć się z bardziej wzmożonymi niż dotychczas kontrolami ze strony organów nie tylko podatkowych, ale także coraz częściej rentowych. Zmieniające się
w błyskawicznym tempie przepisy podatkowe sprawiają, że przedsiębiorcy, biura rachunkowe i zespoły księgowe, aby za nimi nadążyć, muszą nie tylko stale śledzić zmiany w prawie, ale także przygotowywać jednostkę do tych zmian, wprowadzając nie tylko coraz to nowe procedury, ale także systemy informatyczne wspomagające  pracę zespołów.
W tych okolicznościach łatwo się nie tylko pogubić, ale też często zapominamy o tym, aby weryfikować swoje poprzednie rozliczenia podatkowe. W przypadku kontroli podatkowej, licząc na to, że w naszej organizacji nie ma błędów w rozliczeniach, jak również kierując się zasadą zaufania do kontrolujących urzędników, łatwo możemy wpaść w pułapkę. Jak pokazuje ostatnia praktyka, organy kontrolujące przeprowadzając weryfikację przedsiębiorcy często wykorzystują niewiedzę podatników w zakresie ich praw podczas kontroli, jak również kierują się nadzwyczaj wysokim fiskalizmem, co przekłada się często na niesłusznie negatywne rozstrzygnięcia.

Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia kontroli przez organy państwowe zarówno w zakresie podatków, jak i składek ZUS. Z tego szkolenia dowiesz się, jakie uprawnienia ma kontroler a jakie przedsiębiorca i jak je umiejętnie wykorzystać, aby uniknąć negatywnych wyników kontroli. Dowiesz się również, jak uchronić się przed odpowiedzialnością w zakresie dodatkowych sankcji oraz odpowiedzialności karno– skarbowej. Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • przedsiębiorców i ich pełnomocników,
 • pracowników działów prawnych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • kadrę kierowniczą spółek kapitałowych
 • doradców podatkowych,
 • przedstawicieli biur rachunkowo-księgowych,
 • oraz wszystkie osoby zaintersowane praktycznymi aspektami kontroli podatkowej.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

Jako praktycy kładziemy szczególny akcent na praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.

WYBIERAJĄCYM NASZE SZKOLENIE ZAPEWNIAMY:

 • dokładne omówienie prezentowanej tematyki,
 • możliwość zadania własnych pytań do prowadzącego przed terminem szkolenia (do omówienia na szkoleniu),
 • dyskusję nad proponowanymi zagadnieniami,
 • przedstawienie zagadnień na praktycznych case study,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej dla wszystkich uczestników,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej – przewodnik po omawianej tematyce (sporządzony specjalnie dla adresatów szkolenia),
 • program szkolenia dostosowany do potrzeb Klienta,
 • certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program wydarzenia

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – godz. 9.30 – 10.00 

I. Kontrola przedsiębiorcy – czym jest, rodzaje kontroli, podstawy prawne

 1. Kontrola podatkowa
 2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II. Czynności weryfikacyjne prowadzone przez organy podatkowe – różne podstawy prawne

III. Rodzaje czynności weryfikacyjnych (kontrolnych) – postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa. Podobieństwa i różnice.

IV. Szczególne obszary zainteresowania fiskusa

 • Podatek VAT
 • Podatek PIT
 • Podatek CIT
 • Ceny transferowe
 • Podatek u źródła
 • Ryzyka w zakresie struktury zatrudnienia
 • Optymalizacja podatkowa

V. Prawa i obowiązki podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe

 1. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 2. Dostęp do akt sprawy
 3. Możliwość udziału podatnika we wszystkich czynnościach prowadzonych przez organy kontroli

PRZERWA KAWOWA – godz. 11.30 – 11.45

VI. Rodzaje i rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe

 1. Przesłuchania świadków
 2. Przesłuchanie strony
 3. Oględziny
 4. Opinie biegłych
 5. Inne dowody mogące mieć istotny wpływ na wynik kontroli
 6. Wyrok z dnia 16 października 2019 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący węgierskiej spółki Glenkore (sygn. C-189/18)

VII. Obowiązki a praktyka organów podatkowych w toku prowadzonych czynności weryfikacyjnych

 1. Dostęp do akt sprawy – praktyki
 2. Utajnianie akt
 3. Korzystanie z dowodów zebranych w innych postępowaniach, w tym postępowaniu karnym w sprawie innych podmiotów
 4. Przedłużanie kontroli

VIII. Sposoby zakończenia czynności weryfikacyjnych w zależności od rodzaju czynności, środki odwoławcze, zaskarżanie rozstrzygnięć

 1. Wynik kontroli
 2. Protokół kontroli
 3. Decyzja wymiarowa
 4. Korekty deklaracji

PRZERWA NA LUNCH – godz. 13:00 – 14:00

IX. Przedawnienie należności podatkowych i sposoby fiskusa na przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia; środki ochrony przed działaniem fiskusa

X. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe i odpowiedzialność karnoskarbowa; omówienie sposobów zmniejszenia ryzyka osobistego (Zarząd, pracownicy, osoby kluczowe)

XI. Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych

XII. Kontrola płatnika składek prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 1. Podstawy prawne
 2. Wszczęcie kontroli
 3. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego płatnika składek
 4. Czynności dowodowe
 5. Świadek a ubezpieczony w rozumieniu organów rentowych i związane z tym utrudnienia dla płatnika składek w przebiegu kontroli
 6. Zakończenie kontroli
 7. Środki odwoławcze i przebieg postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym

XIII. Najczęstsze obszary zainteresowania ZUS

XIV. Przedawnienie składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście prowadzonych kontroli

XV. Sankcje z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

XVI. Środki ochrony kontrolowanego przedsiębiorcy (zarówno w toku kontroli podatkowej jak i kontroli ZUS)

XVII. Jak uchronić się przed konsekwencjami – strategia zarządzania ryzykiem podatkowym

XVIII. Procedura dobrych praktyk podatkowych

XIX. Przepis na dobrą kontrolę

XX. Monitoring horyzontalny – współpraca z KAS – zarys koncepcji umowy o współdziałanie

 1. Rys historyczny i doświadczenia innych krajów UE
 2. Dla kogo umowa z KAS – warunki przystąpienia
 3. Korzyści z podjęcia współpracy z KAS

XXI. Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM – godz. 17:00

PRELEGENCI

ANNA KULESZYŃSKA
RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Anna jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego. Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, w toku kontroli skarbowej i podatkowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań.

Czytaj więcej

Cena szkolenia:

Jedna osoba:

 • 650 zł netto/osoba

Dwie osoby lub więcej:

 • 550 zł netto/osoba

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA ONLINE: Kontrola podatkowa