Szkolenia płatne

MOBBING, DYSKRIMINACJA, MOLESTOWANIE i inne zdarzenia niepożądane w zatrudnieniu.

Terminy szkoleń:

 • Termin szkolenia zostaje przesunięty. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

Czas szkolenia: 10:00 – 17:00

Organizator:

Partner:

Szkolenie obejmuje tematykę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu i innym zachowaniom niepożądanym w stosunkach zatrudnienia.

Szkolenie prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w reprezentacji pracodawców oraz pracowników przed sądami pracy. W trakcie szkolenia słuchacze dowiedzą się m.in. czym są zjawiska takie jak: mobbing, dyskryminacja czy molestowanie oraz jak ustrzec przed nimi firmę. Prowadzący szkolenie podpowiedzą jak należy się zachować w przypadku zgłoszenia mobbingu i innych zdarzeń niepożądanych. Słuchacze dowiedzą się również jakie konsekwencje prawne mogą spotkać firmę w przypadku gdy dojdzie do mobbingu, dyskryminacji czy molestowania.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

Jako praktycy kładziemy szczególny akcent na praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.

WYBIERAJĄCYM NASZE SZKOLENIE ZAPEWNIAMY:

 • dokładne omówienie prezentowanej tematyki,
 • możliwość zadania własnych pytań do prowadzącego przed terminem szkolenia (do omówienia na szkoleniu),
 • dyskusję nad proponowanymi zagadnieniami,
 • przedstawienie zagadnień na praktycznych case study,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej dla wszystkich uczestników,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej – przewodnik po omawianej tematyce (sporządzony specjalnie dla adresatów szkolenia),
 • program szkolenia dostosowany do potrzeb Klienta,
 • certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program wydarzenia

Część pierwsza: MOBBING 

 1. Definicja mobbingu:
  • Czym jest mobbing wg polskiego prawa?
  • Jakie przesłanki muszą wystąpić aby można było mówić o mobbingu?
  • Różnice pomiędzy mobbingiem a innymi zdarzeniami niepożądanymi.
  • Statystyki spraw – czy mobbing jest poważnym problemem w polskich firmach?
 1. Przykłady zachowań „mobbingowych” z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
  • Jakie zachowania stanowią mobbing?
  • Kiedy nie mamy do czynienia z mobbingiem?
 1. Skutki mobbingu dla organizacji:
  • odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy,
  • odpowiedzialność prawnokarna sprawcy mobbingu oraz pracodawcy,
  • aspekty praktyczno-biznesowe oraz wizerunkowe.
 1. Procesowe aspekty mobbingu, dochodzenie roszczeń.
  • Kto jest stroną w procesie o mobbing? Od kogo pracownik dochodzi roszczeń?
  • Jakie roszczenia przysługują ofierze mobbingu?
  • Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie o mobbing? Czy mobbing trudno jest udowodnić?
 1. Przeciwdziałanie mobbingowi.
  • W jaki sposób skutecznie zapobiegać mobbingowi?
  • Jak stworzyć skuteczną procedurę antymobbingową?
  • Jak należy się zachować w przypadku zgłoszenia mobbingu?

Cześć druga: DYSKRYMINACJA, NIERÓWNE TRAKTOWANIE i MOLESTOWANIE

 1. Definicja, informacje ogólne (dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie)
  • Czym jest dyskryminacja a czym nierówne traktowanie? – podobieństwa i różnice.
  • Co to jest „kryterium dyskryminacyjne”? Kto i kiedy musi je wykazać?
  • Jakie są odmiany dyskryminacji w polskim prawie? Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia.
  • Jakie zachowania sprzyjają dyskryminacji i nierównemu traktowaniu?
  • Czym jest molestowanie oraz molestowanie seksualne?
 1. Przykłady zachowań będących i niebędących dyskryminacją (case study, orzecznictwo sądowe)
  • Kiedy dane zachowanie nie stanowi dyskryminacji?
  • Jak się zachować w przypadku oczywiście bezzasadnego oskarżenia?
 1. Skutki dyskryminacji i nierównego traktowania
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy,
  • Aspekty praktyczno-biznesowe i wizerunkowe.
  • Roszczenia związane z nierównym traktowaniem, molestowaniem i dyskryminacją – przeciwko komu występuje pokrzywdzony pracownik?

Cześć trzecia: INNE ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE:

 • Naruszanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.
 • Naruszanie dóbr osobistych pracowników i roszczenia z tym związane.

PRELEGENCI

MARCIN FRĄCKOWIAK
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Cena szkolenia:

Jedna osoba:

 • 650 zł netto/osoba

Dwie osoby lub więcej:

 • 550 zł netto/osoba

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA ONLINE: MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE…