Co z niewykorzystanym urlopem na żądanie

Niewykorzystany w danym roku urlop powinien zostać pracownikowi udzielony do 30 września następnego roku kalendarzowego. W myśl art. 168 k.p. nie dotyczy to jednak części urlopu udzielanego na żądanie.

Czytaj więcej