O skutkach podatkowych obrotu walutami wirtualnymi

Aleksandra Kopeć, Dział Prawa Rynku Kapitałowego o skutkach podatkowych obrotu walutami wirtualnymi.

Polskie prawo podatkowe nie zawiera przepisów, które wprost odnoszą się do kwestii walut wirtualnych. Powoduje to, że ocena skutków podatkowych transakcji dokonanych z ich użyciem jest dla wielu osób problematyczna. Wątpliwości budzi przede wszystkim ustalenie jakiemu rodzajowi podatku podlega obrót kryptowalutami a także, czy obowiązek podatkowy aktualizuje się również w przypadku wymiany pomiędzy samymi walutami wirtualnymi. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż same organy podatkowe zdają się nie do końca rozumieć specyfikę operacji, których przedmiotem są kryptowaluty, co w konsekwencji powoduje, iż wydawane przez nie rozstrzygnięcia niejednokrotnie są ze sobą sprzeczne.

Czytaj więcej