Powiaty bez nadzoru

Powiaty bez nadzoru. Projekt ustawy ogranicza kompetencje starostów i wojewodów.

Główny inspektor nadzoru budowlanego będzie wydawał zgodę na powołanie oraz występował z wnioskiem o odwołanie powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego – zakłada projekt ustawy organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Obecnie kompetencje te należą do starostów i wojewodów.

Czytaj więcej