Radca prawny, Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Mariusz Kowolik dla: GazetaPrawna.pl. Pozwy zbiorowe do poprawki. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym może być skuteczniejsze i szybsze – przekonuje resort rozwoju…”

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44 ze zm.) obowiązuje od 19 lipca 2010 r. Dzięki niej sądy cywilne mogą rozstrzygać wiele podobnych spraw w jednym procesie. Zasady dochodzenia roszczeń opierają się na modelu opt-in.

Automatyczne włączenie

Resort rozwoju proponuje, by model opt-out funkcjonował obok dotychczasowego rozwiązania i był przeznaczony dla ściśle określonych kategorii spraw związanych z prawem konsumenckim (gdzie dochodzenie roszczeń w modelu opt-in nie byłoby efektywne), a więc m.in. przy dochodzeniu roszczeń wynikających z:

  • czynów nieuczciwej konkurencji,
  • stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów,
  • praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
  • udostępnienia do publicznej wiadomości nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji.

Do prowadzenia postępowania w tym modelu miałby być uprawniony jeden wyspecjalizowany sąd.

– Zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość objęcia wyrokiem wydanym w postępowaniu grupowym szerokiego kręgu podmiotów, co może mieć szczególnie pozytywny wydźwięk w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umownych, nadużywania pozycji dominującej czy niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję. Biorąc pod uwagę, że obecnie najbardziej czasochłonną fazą postępowania grupowego jest faza formowania się grupy, model opt-out może się przyczynić do znacznego przyspieszenia rozpoznania sprawy – uważa radca prawny Mariusz Kowolik, partner z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Czytaj więcej na: gazetaprawna.pl