Konrad Młynkiewicz dla gazetaprawna.pl

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w postępowaniu przed UOKiK.

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, ze Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył Orange Polska karę 30 mln zł za bezprawnie przedłużanie umów o świadczenie usług o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów.

UOKiK co do zasady prowadzi trzy rodzaje spraw: antymonopolowe, dotyczące niedozwolonych klauzul umownych oraz dotyczące zbiorowych interesów konsumentów. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak się zachować w przypadku wszczęcia postępowania przez UOKiK. Przedsiębiorcy wielokrotnie nie mają świadomości, jakie prawa przysługują im w trakcie kontroli i jakie obowiązki na nich ciążą.

Więcej na: biznes.gazetaprawna.pl