Michał Wysłocki – Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy panelistą PulsHR_Day 2017

15 listopada 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Konferencja PulsHR_Day 2017 – jedno z najważniejszych w kraju wydarzeń związanych z zarządzaniem ludźmi, human resources i rynkiem pracy w Polsce, połączone z targami pracy i dniem kariery.

W ramach PulsHR_Day 2017 zorganizowano szereg paneli dyskusyjnych, w tym także na gorący i bardzo aktualny temat pracowników z zagranicy, w którym w roli eksperta-panelisty wystąpił Michał Wysłocki – Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zatrudniania cudzoziemców. W panelu udział wzięli także przedstawiciele świata biznesu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach panelu „Pracownik z zagranicy” dyskutowano na temat braków kadrowych na polskim rynku pracy, roli cudzoziemców w zaspokajaniu potrzeb kadrowych polskich pracodawców, zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, zadań rządu i organów kontroli oraz przyszłości polskiego rynku pracy w świetle rekordowo niskiego bezrobocia i nasilającego się zjawiska migracji zarobkowej.

W efekcie dyskusji osiągnięto wspólny i zgodny wniosek, że pracownicy cudzoziemscy, tak z krajów sąsiadujących, jak i dalekich krajów azjatyckich, stanowią konieczny ratunek dla polskiego rynku pracy. Z punktu widzenia polskich pracodawców oczekiwane są zaś takie zmiany przepisów, które uproszczą i usprawnią procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa państwa.