Przy kawie o prawie

Raportowanie schematów podatkowych dla Domów Maklerskich – dyskusja

Termin:

  • 21 marca 2019 – Warszawa

Patron merytoryczny:

Partner wydarzenia:

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje nakazujące raportowanie Ministrowi Finansów o schematach podatkowych (tzw. MDR – Mandatory Disclosure Rules).

Regulacja w przyjętym kształcie wpływa bezpośrednio na działalność Domów Maklerskich oraz Banków prowadzących działalność maklerską. Podmioty te mogą być zobowiązane do raportowania transakcji realizowanych przez Klientów. Jednak przepisy w sposób szeroki oraz niejednoznaczny określają zakres zdarzeń objętych obowiązkiem raportowania. W związku z tym podmioty z branży mogą traktować identyczne schematy w sposób odmienny. Z uwagi na fakt, iż niedopełnienie obowiązku raportowego obwarowane zostało znacznymi sankcjami na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, niejednolite podejście podmiotów generuje ryzyko oraz wywołuje niepewność wśród pozostałych uczestników obrotu gospodarczego.

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie branżowe z przedstawicielami Domów Maklerskich celem przybliżenia Państwu sposobu funkcjonowania uchwalonej regulacji oraz wypracowania wspólnych standardów rynku w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Program wydarzenia

  • 10:00 – 11:00 – wyjaśnienie funkcjonowania wprowadzonej regulacji,
  • 11:00 – 12:00 – dyskusja dot. uchwalonych przepisów + case study.

Miejsce szkolenia: Warszawa – siedziba kancelarii: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A. Miejsce szkolenia może ulec zmianie – zostanie potwierdzone na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

21 marca 2019 – Warszawa

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. ul. Grzybowska 4 lok. U-7a 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000487876, w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 –).