Śniadania biznesowe

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – jak zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo

Termin: 17 października 2018 r. – Warszawa

Patron merytoryczny:

PRELEGENCI

Rafał Wojciechowski,
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

Czytaj więcej

Tomasz Wójt
Adwokat

posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w reprezentacji Klientów – zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych/oskarżonych – w postępowaniu karnym (również skarbowym) przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym) przede wszystkim w sprawach karnych gospodarczych i przeciwko mieniu oraz w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

10:00-13:00 – Podczas śniadania biznesowego zostaną przedstawione najistotniejsze kwestie:

 1. Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – zakres przedmiotowy odpowiedzialności według projektu ustawy.
 2. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności.
 3. Najczęstsze przypadki nadużycia uprawnień lub niedochowania obowiązków.
 4. Dobra praktyki:
  – bieżący nadzór w przedsiębiorstwie;
  – whistleblowing;
  – audyt zgodności i ryzyk;
  – inne sposoby zapobiegania nadużyciom.
 5. Postępowanie w przypadku wykrycia naruszeń.

13:00 – Zakończenie śniadania biznesowego, networking

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

17 października 2018 r. - Warszawa

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. [czytaj dalej]