Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Partnerem Merytorycznym spotkania członków Regionalnej Izby Gospodarczej

27 lutego 2017 w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Kancelaria wystąpiła w roli Partnera Merytorycznego spotkania.

Mecenas Marzena Łabędź – Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wygłosiła prelekcję na temat: „Omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017”.

Podczas spotkania omówiono między innymi praktyczne aspekty zmian w prawie pracy związane z umową na piśmie przed dopuszczeniem do pracy, podwyższeniem liczby pracowników od której zależy obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, wydłużeniem terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę, nową wysokością wynagrodzenia minimalnego za pracę i jej konsekwencjami oraz poruszono kwestie elektronicznych zwolnień lekarskich.