Spotkanie doradcze w siedzibie BCC

W dniu 21.11.2017 roku w warszawskiej siedzibie BCC odbyło się spotkanie doradcze: „Kontrola podatkowa pod kontrolą, czyli zanim będzie za późno. Zagrożenia związane z kontrolami podatkowymi po nowelizacji przepisów (reforma KAS)”.

W roli prowadzących wystąpili przedstawiciele kancelarii Sadkowski i Wspólnicy: Aneta Drosik, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor Działu Prawa Podatkowego oraz Mikołaj Hewelt, doradca podatkowy w Dziale Prawa Podatkowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagrożeniami związanymi z kontrolami podatkowymi po nowelizacji przepisów. Szczególną uwagę poświęcono obszarom zainteresowania organów podatkowych, reformie KAS, zmianom w strukturze administracji skarbowej, praktyce i narzędziom organów podatkowych stosowanym podczas kontroli oraz innym ważnym zmianom w przepisach podatkowych.

fot. BCC