Spotkanie szkoleniowo-doradcze Małopolskiej Grupy Menadżerskiej BCC – „Praktyczne rozwiązania pozwalające na elastyczne planowanie i wykonywanie pracy”

Terminy spotkania:

 • Kraków, Willa Decjusza:
  22 stycznia 2020 r., godz.: 11:00 -14:00.

Organizator:

Patron merytoryczny:

Loża Małopolska Business Centre Club wraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, mają przyjemność zaprosić na spotkanie szkoleniowo-doradcze Małopolskiej Grupy Menadżerskiej BCC, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. w Krakowie. 

Program szkolenia:

Praktyczne rozwiązania pozwalające na elastyczne planowanie i wykonywanie pracy:

 1. praca zdalna,
 2. powierzanie pracownikom innej pracy na podstawie art. 42 par. 4 kp,
 3. ruchomy czas pracy,
 4. indywidualny rozkład czasu pracy,
 5. wyjątki od zasady 33 i 3 przy zatrudnieniu na czas określony – zatrudnienie na zastępstwo oraz zatrudnienie do realizacji konkretnego zadania lub projektu.

PRELEGENCI

Marcin Frąckowiak
Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

Kraków: 22 stycznia 2020 r., godz.: 11:00 -14:00

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy newslettera zawierającego aktualności prawne oraz informację o organizowanych spotkaniach i szkoleniach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualnych informacji.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 –).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w niniejszym formularzu rejestracyjnym, w celu rejestracji na spotkanie szkoleniowo-doradcze Małopolskiej Grupy Menedżerów BCC dla Członków Loży Małopolskiej BCC i ich pracowników, organizowane przez Business Centre Club Lożę Małopolską. Administratorem moich danych będzie Business Centre Loża Małopolska z siedzibą w Krakowie, Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 LIPCA 1943 17A, 30-233 Kraków, e-mail: loza.malopolska@bcc.org.pl (Centrala administracyjna, adres do korespondencji: Budynek „Jantar”, ul. Dąbrowskiego 7/9, 42-200 Częstochowa). Dane podaję dobrowolnie, mając jednak świadomość, że ich podanie jest niezbędne celem rejestracji na wydarzenie organizowane przez Administratora.

Zostałem/łam poinformowany/a, że:

 • moje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: Związek Pracodawców Business Centre Club, Kanclerzowi, Dyrektorowi i Sekretarzowi Loży Regionalnej BCC w której siedzibę ma firma którą reprezentuję, podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora (np. dostawcy zewnętrznych systemów, usług informatycznych), w celach organizacyjnych spotkania szkoleniowo-doradczego Małopolskiej Grupy Menedżerów BCC dla Członków Loży i ich pracowników.
 • przysługują mi prawa do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, do żądania usunięcia moich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 • przez wzięcie udziału w wydarzeniu dochodzi do wyrażenia zgody na utrwalanie wizerunku na zdjęciach, które później zostaną udostępniane na fanpage’u Loży Małopolskiej Business Centre Club
 • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
 • moje dane będą przetwarzane maksymalnie do momentu cofnięcia zgody.”