Stres główną przyczyną wypadków w pracy

Eksperci wskazują, że stres w pracy może być przyczyną zaburzeń psychosomatycznych, spadku koncentracji i popełniania błędów, co w konsekwencji prowadzi do wypadków w środowisku pracy. Stres jest podstawowym czynnikiem ludzkim, będącym bezpośrednią przyczyną około 70 proc. wypadków przy pracy. Prawnicy przestrzegają przed konsekwencjami zaniedbań pracodawców i pracowników w tym obszarze.

Jak wskazują eksperci, powszechnym błędem pracodawców jest nieprawidłowe dostosowanie stanowisk pracy, procesów i warunków pracy do możliwości pracowników, a także nieprawidłowo przeprowadzane szkolenia (najczęściej wstępne), które często są wyłącznie pozorne.

– Po odbyciu prawidłowo przeprowadzonego szkolenia wstępnego pracownik powinien być zaznajomiony z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami BHP oraz z charakterystyką stanowiska pracy, włącznie z występującym w nim ryzykiem. Szkolenie powinno więc przygotowywać pracownika do wykonywania określonej pracy, poprzez przybliżenie mu przebiegu całego procesu na stanowisku pracy, występujących zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałaniu – podkreślają zgodnie radca prawny Monika Kolasińska z Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy oraz Tomasz Golis, Pierwszy Wiceprezes Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach.

Czytaj więcej na: interia.pl