Subsydiarny akt oskarżenia

KPK przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem (subsydiarny akt oskarżenia). Nie można go jednak wnieść w sprawie wybranych i określonych w kodeksie karnym przestępstw, dla których z mocy przepisu szczególnego (np. art. 212 k.k. – przestępstwo potocznie zwane zniesławieniem, czy np. art. 216 k.k. – zniewaga) właściwy jest prywatno-skargowy tryb ścigania (który nie przewiduje postępowania przygotowawczego, czyli przedsądowego, karnego etapu sprawy). W takiej sytuacji pokrzywdzony może wnieść prywatny akt oskarżenia.

Czytaj więcej….