Tarcza Antykryzysowa a zamówienia publiczne

Narzędziem legislacyjnym, wdrażającym założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej, jest projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany w ramach szeroko pojmowanego systemu zamówień publicznych wynikających z tegoż dokumentu. Alert przygotował mec. Piotr Źlik z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY