Wygrana w sprawie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie, w ważnym, odnoszącym się m.in. do kwestii naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa pracodawcy przez pracownika, wyroku uwzględnił apelację klienta Kancelarii w sprawie dotyczącej zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.

W rozpatrywanej sprawie (sygn. akt VIII Pa 92/19) Sąd podzielił pogląd zgodnie z którym, pracownik, nie ma prawa gromadzić na swoich prywatnych nośnikach danych (pen-drive) informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa jego pracodawcy. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy te zgromadzone tajemnice przedsiębiorstwa zostały następnie przez pracownika wykorzystane, bądź przekazane innym podmiotom. Stanowisko Sądu Okręgowego w Lublinie, potwierdza wieloletnią linię orzeczniczą, zgodnie z którą już samo stworzenie przez pracownika bazy danych zawierających tajemnice przedsiębiorstwa pracodawcy bez jego wiedzy i zgody stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może prowadzić do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

Sąd Okręgowy wydał wyrok po wcześniejszym uchyleniu poprzedniego orzeczenia w sprawie przez Sąd Najwyższy (III PK 13/18).