WEBINARIUM

WEBINARIUM: Wyzwania stojące przed obszarami Compliance w odniesieniu do Grup Kapitałowych – rynki lokalne i globalne

Data: 12.08 o 14:00 – 15:30/16:00

Patron merytoryczny:

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

Czy znasz swój holding – spółki córki lub zagraniczną spółkę matkę? Czy potrafisz z nimi współpracować dbając o interes całej grupy?

  1. Czy wiesz jakie relacje zachodzą pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej? Czy identyfikujesz konflikty interesów, przepływy informacji lub schematy raportowe?
  2. Czy struktura Grupy Kapitałowej pozwala spojrzeć na ryzyka holistycznie? Czy jednak Grupa Kapitałowa to jedynie zbiór wybiórczych ryzyk jej członków?
  3. Czy potrafisz dokonać samooceny sposobu funkcjonowania komórki compliance? Czy system compliance jest adekwatny i skuteczny?
  4. Czy na wybranym przykładzie potrafisz wskazać prawidłowości rządzące Twoją Grupą Kapitałową?
  5. Criminal compliance w Grupach kapitałowych – sposoby dostosowania działalności Grupy do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

PRELEGENCI

Jacek Zdziarstek

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 ( w tym  Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing.

Czytaj więcej

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego…

Czytaj więcej

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA