Zamawiający może pozyskiwać dane osobowe pracowników wykonawcy.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z lipca 2016 r. nałożyła na zamawiających nowe obowiązki. W opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub usługi należy wymagać zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności (jeżeli są one zgodne z zapisami art. 22 par. 1 Kodeksu pracy).

Więcej na: mycompanypolska.pl