Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.

W dniu 11 maja 2017 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE ) w sprawie Archus et Gama (C-131/16).

Przedmiotowy wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej (KIO ) sformułowane w postanowieniu KIO z dnia 19 lutego 2016 r. (sygn. KIO 2691/15).

Czytaj więcej