Rasiński Dawid

Dawid Rasiński

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego, Dział Compliance

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym i gospodarczym, z powodzeniem reprezentując Klientów na każdym z etapów postępowania karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również występowania przed sądami wszystkich instancji, prokuraturą, CBA oraz jednostkami policji (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika).

Jako ekspert i lider zespołu Compliance w Kancelarii koordynuje procesy wdrażania systemu compliance w przedsiębiorstwach. Bierze czynny udział w audytach, których celem jest weryfikacja statusu zgodności regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa z prawem. Uczestniczy również jako zewnętrzny ekspert (śledczy) w wewnętrznych postepowaniach wyjaśniających prowadzonych w przedsiębiorstwach, wspomagając swoją wiedzą i doświadczeniem firmy w wyjaśnianiu zgłoszonych/ujawnionych nieprawidłowości.

Efektywnie opracowuje i wdraża strategię minimalizacji indywidualnej odpowiedzialności karnej członków kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Prowadzi także szkolenia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz compliance.

Wykształcenie:

Adwokat, wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zakresu Compliance.

Znajomość języków obcych:

Angielski

d.rasinski@siw.pl
+48 797 853 583