Rasiński Dawid

Dawid Rasiński

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w szeroko ujętym prawie karnym, z powodzeniem reprezentując Klientów na każdym z etapów postępowania karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również wystepowania przed sądami wszystkich instancji, prokuraturą, CBA oraz jednostkami policji (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika). Bierze czynny udział w procesach audytowych, mających na celu weryfikację i ocenę ryzyka pod kątem odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej.

Wykształcenie:

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (III rok). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znajomość języków obcych:

Angielski

d.rasinski@siw.pl
+48 797 853 583