Rasiński Dawid

Dawid Rasiński

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym i gospodarczym, z powodzeniem reprezentując Klientów na każdym z etapów postępowania karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również występowania przed sądami wszystkich instancji, prokuraturą, CBA oraz jednostkami policji (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika). Bierze czynny udział w procesach audytowych, mających na celu weryfikację i ocenę ryzyka przedsiębiorstwa oraz kadry zarządzającej pod kątem odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej. W ramach Kancelarii odpowiedzialny jest za wdrażanie systemów Compliance w przedsiębiorstwach.

Wykształcenie:

Adwokat, wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnik studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik szkoleń z zakresu Compliance.

Znajomość języków obcych:

Angielski

d.rasinski@siw.pl
+48 797 853 583