Wójt Tomasz

Tomasz Wójt

Adwokat

Dział Prawny:

Dział Prawa Karnego

Doświadczenie:

Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w reprezentacji Klientów – zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych/oskarżonych – w postępowaniu karnym (również skarbowym) przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym) przede wszystkim w sprawach karnych gospodarczych i przeciwko mieniu oraz w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia. Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Autor ponad 230 porad prawnych i opinii z zakresu prawa karnego, również w ramach analizy ryzyka inwestycyjnego. Pasjonat prawa karnego.

Wykształcenie:

Adwokat, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

t.wojt@siw.pl
tel.: +48 501 857 328