Anna Łyczba

ANNA ŁYCZBA

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

W trakcie studiów aktywnie działała w ramach Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, za co otrzymała certyfikat z wyróżnieniem. Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana już od czasów studiów. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym prawami konsumenta. Interesuje się zagadnieniami procedury cywilnej, w szczególności postępowania sądowego w sprawach gospodarczych.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra obroniła składając pracę magisterską pt. „Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia”. Wolontariusz Fundacji Court Watch Polska, zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądownictwa w Polsce.

Znajomość języków obcych:

Angielski

a.kaleta@siw.pl
tel.: +48 787 608 304