Maciej Dokurno

Maciej Dokurno

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany jest od roku 2016 . W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy. Doradza Klientom w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także uczestniczy w sporządzaniu pism procesowych i reprezentuje Klientów przed sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Do obszaru jego zainteresowań należą przede wszystkim sprawy związane z zagadnieniami organizacji związkowych działających u pracodawców, opracowywaniem oraz wdrażaniem wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy jak również sporządzaniem opinii prawnych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Ponadto w jego kręgach zainteresowań pozostają sprawy związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakie na pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca nakładają polskie przepisy prawa pracy.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa handlowego, którą przygotował pod kierunkiem naukowym prof. UG, dr hab. Jerzego Ciszewskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.