Hewelt Mikołaj

Mikołaj Hewelt

Doradca podatkowy, Aplikant adwokacki, MBA

Dział Prawny:

Dział Prawa Podatkowego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie w zakresie podatków bezpośrednich dla klientów gospodarczych i indywidualnych. Doradza w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudniania pracowników, w szczególności kadry menadżerskiej.

Brał udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych z zakresu przekształceń spółek prawa handlowego, aktywacji podatkowej znaków towarowych, wdrażaniu struktur opartych na wykorzystaniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych czy implementowaniu rozwiązań pozwalających na zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych w sposób efektywny podatkowo.

Praktykę zawodową rozpoczął w kancelarii McHale & Co Solicitors w Wielkiej Brytanii.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnik MBA na Uczelni Łazarskiego.

Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre we współpracy z University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Znajomość języków obcych:

Angielski

m.hewelt@siw.pl
tel.: +48 517 105 775