Janczak Przemysław

Przemysław Janczak

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w kwestiach związanych z działalnością domów maklerskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu regulatory, rynku OTC, cywilnoprawnego obrotu instrumentami finansowymi oraz obsługą korporacyjną domów maklerskich. Posiada szerokie doświadczenie w tematyce związanej z infrastrukturą i energetyką odnawialną.

Doświadczenie zdobywał w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej obsługującej zagraniczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

Specjalizacje:

  • financial regulations
  • M&A
  • publiczny rynek kapitałowy

p.janczak@siw.pl
tel.: +48 517 793 485