Jędrzejewska Agnieszka

AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA

Aplikant adwokacki

Dział Prawny:

Dział Prawa Administracyjnego
Dział Prawa Energetycznego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Działała na rzecz popularyzacji mediacji w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Doświadczenie zdobyła także w administracji publicznej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Z ramienia ministerstwa prezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się energetyką wiatrową. Prowadziła uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rządowych aktów normatywnych. Brała udział w posiedzeniach komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Wykształcenie:

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rosyjskiego. Prezentowała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była wolontariuszem w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowała z klientami rosyjskojęzycznymi w postępowaniach dotyczących nadania statusu uchodźcy. Zdała egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z języka rosyjskiego.

Języki:

Rosyjski, Angielski

a.jedrzejewska@siw.pl
tel.: +48 513 906 044