Jędrzejewska Agnieszka

AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA

Aplikant adwokacki

Dział Prawny:

Dział Prawa Administracyjnego
Dział Prawa Energetycznego

Doświadczenie:

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Doświadczenie zdobyła także w administracji rządowej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Z ramienia ministerstwa prezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską. Prowadziła uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rządowych aktów normatywnych. Brała udział w posiedzeniach komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.


Języki:

Rosyjski, Angielski

a.jedrzejewska@siw.pl
tel.: +48 513 906 044