Joanna Reszke

Joanna Reszke

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego