Łapaj Justyna

ŁAPAJ JUSTYNA

Aplikant

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w obszarze obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych, które zdobyła pracując m.in. na stanowisku prawnika w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W ramach realizowanych obowiązków zajmowała się współtworzeniem funduszy, w tym struktur zagranicznych, opiniowaniem oraz przeprowadzaniem transakcji na rynku kapitałowych, jak również wsparciem prawnym związanym z aspektami regulacyjnymi, prowadząc bezpośredni kontakt z nadzorcą.

Przeprowadzała procesy pozyskiwania oraz restrukturyzacji finansowania, w szczególności związane z prywatnymi oraz publicznymi emisjami papierów wartościowych. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu założeń biznesowych, jak i dokumentacji prawnej związanej również z ustanowieniem oraz administrowaniem zabezpieczeniami realizowanych projektów.

W trakcie swojej pracy zawodowej pełniła także funkcję inspektora nadzoru domu maklerskiego wdrażając m.in. nowe regulacje prawne oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, jak również sprawując nadzór nad zgodnością działalności domu maklerskiego z prawem. Uczestniczyła w prowadzeniu postępowań licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w dialogu z Komisją w trakcie bieżącej obsługi prawnej podmiotów nadzorowanych. Przeprowadziła szereg audytów oraz kontroli wewnętrznych w firmach inwestycyjnych i instytucjach finansowych, w tym m.in. z zakresu wytycznych IT czy zarządzania ryzykiem.

Posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat o nr 22/2015), stanowiąc bieżące wsparcie dla podmiotów notowanych na NewConnect w wykonywaniu obowiązków raportowych.

W Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zajmuje się doradztwem prawnym dla firm i przedsiębiorstw w szczególności w zakresie pozyskiwania finansowania oraz tworzenia struktur inwestycyjnych.

Specjalizacje:

  • white collar crimes
  • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych
  • financial regulations
  • publiczny rynek kapitałowy
  • obsługa procesów emisji instrumentów finansowych
  • blockchain, waluty kryptograficzne

j.lapaj@siw.pl
tel.: + 48 512 294 179