Latocha Piotr

Piotr Latocha

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Specjalista z zakresu prawa pracy. Od 2011 r. zdobywa doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach. Już w trakcie studiów odbywanych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego blisko związany z tematyka prawa pracy – uczestnik zarówno seminariów jak i wykładów nadprogramowych poświęconych tej tematyce. Również na polu zawodowym od zawszę zaangażowany w obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej i budowlanej w zakresie prawa pracy (potwierdzone rekomendacjami). Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących zarówno indywidualnego jaki i zbiorowego prawa pracy, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi.
Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie opinii oraz informacji prawnych, przygotowanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji oraz odpowiedzi na ww. pisma. Przygotowuje i analizuje akty wewnątrzzakładowe m.in.: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, procedury antymobbingowe.
Reprezentuje Klientów przed sądami i w kontaktach z urzędami.

Wykształcenie:

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego z tytułem magistra. Pracę magisterską z tematu „Status funkcjonariusza Służby Więziennej”, którą przygotował pod kierunkiem naukowym prof. Małgorzaty Gersdorf obronił z wynikiem bardzo dobrym.
Praca ta została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizowanym przez Kancelarię Raczkowski i Wspólnicy (obecnie Raczkowsi Paruch sp.k.).
W chwili obecnej odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

p.latocha@siw.pl
tel.: +48 797 132 311