Katarzyna Niewińska

Katarzyna Niewińska

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Prawnik z kilkuletnim doświadczeniem ukierunkowanym na obsługę klienta korporacyjnego. Swoją karierę rozpoczynała od kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, obejmującej swoim zakresem głównie zagadnienia z zakresu prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy. Znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego wykorzystywała w bieżącej obsłudze spółek z zagranicznym kapitałem, grup kapitałowych i holdingów. Aktualnie ukierunkowana na rozwój w ramach obranej specjalizacji z prawa pracy. W kancelarii w dziale prawa pracy zajmuje się głównie bieżącym doradztwem dot. problematyki prawa pracy oraz prowadzeniem sporów sądowych, zarówno z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Interesują ją zagadnienia równego traktowania w zatrudnieniu, autonomicznych klauzul prawa pracy oraz zakresu swobody w kształtowaniu relacji umownych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Obecnie aplikant 1 roku aplikacji radcowskiej OIRP w Katowicach.