Rafał Małolepszy

Rafał Małolepszy

Aplikant adwokacki

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od listopada 2017 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie w jednej z wiodących kancelarii wrocławskich. Posiada ponad 3-letnią praktykę w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Doradza także jednoosobowym przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i fundacjom.

W kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, oprócz bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zajmuje się procesami restrukturyzacyjnymi działalności przedsiębiorstw (m.in. M&A, przekształceniami oraz podziałami spółek handlowych) oraz procesami likwidacyjnymi. Do obszaru jego zadań należy także tworzenie podmiotów zagranicznych i pomoc w ich bieżącej obsłudze, w szczególności zagranicznych spółek (o wybranej formie organizacyjno-prawnej) oraz fundacji prywatnych.

Specjalizuje się także w obsłudze portalu S24, dokonując za jego pośrednictwem nie tylko rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale także wszelkich zmian w rejestrze przedsiębiorców możliwych do dokonania przez Internet.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku obronił pracę magisterską na temat ograniczeń w zbywalności udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Od stycznia 2018 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

r.malolepszy@siw.pl
tel.:+48 530 171 629