Ewelina Żakowska

Ewelina Żakowska

Aplikant radcowski

Dział Prawny:

Dział Prawa Pracy

Doświadczenie:

Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana już od czasów studiów. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym prawem pracy. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy, w szczególności w zakresie opracowywania projektów umów o pracę, dokumentacji związanej z restrukturyzacją zatrudnienia oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Doradza Klientom na etapie przedprocesowym, a także uczestniczy w sporządzaniu pism procesowych i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim czas pracy, mobbing i dyskryminacja oraz metody polubownego rozwiązywania sporów.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego, którą przygotowała pod kierunkiem naukowym prof. UKSW dr hab. Jadwigi Pazdan obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

e.zakowska@siw.pl
tel.: + 48 22 692 74 31